Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics in Gujarati English Hindi

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics in Gujarati English Hindi

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics in Gujarati English Hindi
Karpur Gauram Karunavataram
Sansara Saram Bhujagendra Haram
Sada Basantam Hridayarabinde
Bhavam Bhavani Sahitam Namami

View More Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics in Gujarati English Hindi
Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics in Gujarati English Hindi

Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics in Gujarati English Hindi

Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics in Gujarati English Hindi :
જય આદ્યા શક્તિ મા જય આદ્યા શક્તિ
અખંડ બ્રહ્માંડ નિપાવ્યાં(2), પડવે પ્રકટ્યા મા
ઓમ જ્યો જ્યો મા જગદંબે….

View More Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics in Gujarati English Hindi
Ya devi sarva bhuteshu lyrics in sanskrit hindi english - या देवी सर्वभूतेषु :

Ya devi sarva bhuteshu lyrics in sanskrit hindi english – या देवी सर्वभूतेषु :

Ya devi sarva bhuteshu Lyrics (या देवी सर्वभूतेषु 🙂 in sanskrit hindi english – या देवी सर्वभूतेषु :

1.
या देवी सर्वभूतेषु

View More Ya devi sarva bhuteshu lyrics in sanskrit hindi english – या देवी सर्वभूतेषु :
या देवी सर्व भूतेषु(All the goddesses of this goddess)

या देवी सर्व भूतेषु(All the goddesses of this goddess)

या देवी सर्व भूतेषु(All the goddesses of this goddess)
शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः
आप

View More या देवी सर्व भूतेषु(All the goddesses of this goddess)