પતંગ (what is meaning of kites)

પતંગ (what is meaning of kites)

Meaning of Kites
પતંગના ત્રણ અક્ષર એટલે…..
પ = પવિત્ર બનો.
તં = તંદુરસ્ત રહો.
ગ = ગગન જેવા વિશાળ બનો
સંકુચિત ન બનો.

हर पतंग जानती है(Happy Uttarayan)

हर पतंग जानती है(Happy Uttarayan)

Happy Uttarayan
हर पतंग जानती है,
अंत में कचरे मे जाना है
लेकिन उसके पहले हमे,
आसमान छूकर दिखाना है ।

“बस ज़िंदगी भी यही चाहती है”