તારો અને મારો સંબંધ - Relation

તારો અને મારો સંબંધ – Relation

Relation

તારો અને મારો હવે, સંબંધ(Relation) સારો ના રહ્યો,
જેનો કર્યો વિશ્વાસ(Trust) મેં,એનો પનારો ના રહ્યો.

કોણે કહ્યું,કે હું

View More તારો અને મારો સંબંધ – Relation
Heart

मिला था एक ही दिल (Heart)

मिला_था ☝ कुदरत ? से एक ही दिल, ❤ जो तुझे ? दे दिया,*
अगर हजारों मिलते ?❤ तो भी तुझ ? पे ही कुर्बान ? करदेता ।।
… – By Heart

View More मिला था एक ही दिल (Heart)
Man at the sunrise

इंतज़ार कर रहे हैं

इंतज़ार कर रहे हैं__ पगली तेरा,
के एक दिन तुम मेरी बाँहों ? में आकर, मेरे दिल ??पर हाथ रखकर कहोंगी…?पगले__
?’हमको भी तुमसे प्यार हैं..’?

View More इंतज़ार कर रहे हैं