Happy Holi

Happy Holi

Happy Holi

તમારા શરીર પર કલર (Colour) પડે કે ના પડે પણ તમારા સૌનું જીવન (Life)

હંમેશા કલરફૂલ (Always colourful) રહે , ને આ રંગો ની જેમ ચીઅરફૂલ રહે એવી શુભેચ્છા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *