True fact

True fact

(True fact) સત્ય હકીકત

પૈસાની તંગીના કારણે કંઈ કેટલાય અધુરા ભણતર છુટતા જોયા છે
પરંતુ,
પૈસાની તંગીને લીધે કોઈનું પણ વ્યસન છુટતા આજ સુધી જોયુ નથી….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *