kids-prayer-sunset-hd-wallpaper

તું જિંદગીને જીવ

તું જિંદગીને જીવ
એને સમજવાની કોશિશ ના કર

ચાલતા સમય સાથે તું પણ ચાલ
સમયને બદલવાની કોશિશ ના કર

દિલ ખોલીને શ્વાસ લે
અંદર ને અંદર ગુંગળાવાની કોશિશ ના કર

કેટલીક વાતો ઇશ્વર પર છોડી દે
બધું પોતે ઉકેલવાની કોશિશ ના કર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *