20160804063738-shutterstock-211360096

જેમ પગ માંથી કાંટો નીકળી જાય

જેમ પગ માંથી કાંટો નીકળી જાય,
તો ચાલવાની મજા આવી જાય ….
એમ મન માંથી અહંકાર નીકળી જાય,
તો જીંદગી જીવવાની મજા આવી જાય…

સારા માણસો શોધવા જઇશું તો થાકી જઈશું,
પરંતુ …
માણસોમાં સારુ શું છે તે શોધીશું,
તો ફાવી જઈશું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *