animated-wink-clipart-3

કોણે કહ્યું દર્દ માત્ર પ્રેમમાં જ છે.

કોણે કહ્યું દર્દ માત્ર પ્રેમમાં જ છે..?

Charging માં મોબાઈલ મૂકી ને ગયા હોય અને
2 કલાક પછી આવી ને જુઓ કે સ્વિચ બંધ હતી…

ત્યારે જે દર્દ?થાય ને સાહેબ,
એટલું તો પ્રેમ માં પણ નો થાય…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *