sucesskey

બે વસ્તુઓ જીવનમાં સફળતા

બે વસ્તુઓ જીવનમાં સફળતા

નક્કી કરે છે.
જ્યારે કશું નથી ત્યારે તમારું મેનેજમેન્ટ અને
જ્યારે બધુજ છે ત્યારે તમારું વર્તન.

Leave a Reply