16-signs-youre-not-ready-for-a-relationship1 (1)

સ્વાર્થ વડે સંબંધ બાંધવાના

સ્વાર્થ વડે સંબંધ બાંધવાના ગમે તેટલા પ્રયાસ કરો
એ સંબંધ બંધાશે જ નહીં,
અને
પ્રેમ વડે બાંધેલો સંબંધ તોડવાના ગમે તેટલા પ્રયાસ કરો
એ સંબંધ તૂટશે જ નહીં.

Leave a Reply