images

સવારના પહોરમાં ડરથી

સવારના પહોરમાં ડરથી થરથરતા ગુલાબે ભમરાને ધીરેથી કહ્યું ….

પ્રિયે, અલવિદા, પ્રેમના નામે આજે મારો વધ થશે..

Leave a Reply