every-thought-we-think

ભૂલ એના થી જ થાય છે

❝ ભૂલ એના થી જ

થાય છે,
જે સારા કામ કરે છે, બાકી,
કામ નહીં કરવા વાળા તો,
ભૂલો જ શોધતા હોય છે ❞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *