570095265d994-full_cropped

ભાગ્ય તમારા હાથમાં નથી

ભાગ્ય તમારા હાથમાં નથી હોતું

પણ
? નિર્ણય તમારા હાથમાં હોય છે.
? ભાગ્ય તમારો નિર્યણ નથી બદલી શકતો
પણ
?તમારો નિર્ણય ભાગ્ય બદલી શકે છે.

3 Replies to “ભાગ્ય તમારા હાથમાં નથી”

Leave a Reply