એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું

એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું: – અરે વાહ, તને દીકરો થયો તેના આનંદમાં પતિએ તને શું ભેટ આપી હતી? સાહેલીએ કહ્યું – કંઈ નહીં તેમણે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું, શું આ તે …

Read More “એક સહેલી એ બીજી પૂછ્યું”

Jis  umar me log bujurg kahlaate

Jis umar me log bujurg kahlaate

Jis umar me log bujurg kahlaate magar Vo ab bhi kahlaate jawaan hai
Ham sab sirf ek ek eet(brick)hai magar vo khud me hi makaan hai.. Unka sangarsh unka tyaag unko Banata bahut mahaan hai..achche achhe unko bahut maante hai kyuki unki Hasti inti aalishaan hai.

वो कागज की दौलत ही क्या (What is the paper's wealth)

वो कागज की दौलत ही क्या (What is the paper’s wealth)

वो कागज की दौलत ही क्या (What is the paper’s wealth) जो पानी से गल जाये और आग से जल जाये दौलत तो दुआओ की होती हैं न पानी से …

Read More “वो कागज की दौलत ही क्या (What is the paper’s wealth)”

"कद्र" करनी है तो "जीते जी" करें (If you have to "regard", "Live")

“कद्र” करनी है तो “जीते जी” करें (If you have to “regard”, “Live”)

“कद्र” करनी है तो “जीते जी” करें (If you have to “regard”, “Live”)

“मरने” के बाद तो “पराए” भी रो देते हैं
=================================

आज “जिस्म” मे “जान” है तो

Change yourself not others

Change yourself not others

Change yourself not others

इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है,
रिस्ते बदलता है,
दोस्त बदलता है,
फिर भी परेशान क्यो रहता है
क्योक

This is called life

This is called life

पैर में से काँटा निकल जाए तो..
चलने में मज़ा आ जाता है,
और मन में से अहंकार निकल जाए तो..
जीवन जीने में मज़ा आ जाता है..
चलन

Please Be Patience

Please Be Patience

*✏माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है*
*मगर फल सिर्फ*
*मौसम में ही आते हैं*
*इसीलिए जीवन में धैर्य