rednose

ક્યારેક જીંદગી પણ

ક્યારેક જીંદગી પણ જોકર

જેવી જીવવી પડે છે,
દિલમાં ભલે દર્દ હોય પરંતુ દુનિયા સામે હસતા રેહવું પડે છે…’

Leave a Reply