પતંગ (what is meaning of kites)

પતંગ (what is meaning of kites)

Meaning of Kites
પતંગના ત્રણ અક્ષર એટલે…..
પ = પવિત્ર બનો.
તં = તંદુરસ્ત રહો.
ગ = ગગન જેવા વિશાળ બનો
સંકુચિત ન બનો.

View More પતંગ (what is meaning of kites)
हर पतंग जानती है(Happy Uttarayan)

हर पतंग जानती है(Happy Uttarayan)

Happy Uttarayan
हर पतंग जानती है,
अंत में कचरे मे जाना है
लेकिन उसके पहले हमे,
आसमान छूकर दिखाना है ।

“बस ज़िंदगी भी यही चाहती है”

View More हर पतंग जानती है(Happy Uttarayan)